Menu

Grafično oblikovanje

Grafična priprava

Tisk

Spletne vsebine

Fotografija

... in ostale grafične dejavnosti ...

Grafično oblikovanje in tisk.

Nekateri naši izdelki.

Spletne strani, interaktivne vsebine in aplikacije, e-knjige in digitalne publikacije

Oblikovanje in priprava spletnih vsebin ter izdelava medijev s prezentacijami in interaktivnimi vsebinami.
Izdelava publikacij in knjig v digitalni obliki z možnostjo listanja strani. Izdelava spletnih strani.

Grafična priprava za tisk in namizno založništvo - DTP.
Naslovljena direktna pošta in e-marketing. Personalizacija dokumentov.

Prelom in grafična ter tehnična priprava za tisk za vse vrste tiskovin. Strokovna priprava vsebin za objavo na spletu ali prenosnih medijih.
Tehnično urejanje publikacij. Lektoriranje tekstov. Založništvo publikacij.
Skeniranje prosojnih in neprosojnih materialov. Obdelava slik, čistoris in izdelava vektorskih risb. OCR - prepoznava in obdelava skeniranih tekstov.
Peronalizacija in naslavljanje dokumentov iz različnih baz podatkov. Strojno naslavljanje in kuvertiranje za pošiljanje po pošti.

Fotografija.

Profesionalna studijska fotografija izdelkov, poslovnih prostorov, objektov ali prireditev. Študijska fotografija.
Strokovna obdelava in priprava posnetkov za objavo na vseh tiskanih ali digitalnih medijih.

Izrez grafik iz samolepilne folije, velikoformatni tisk, panoji, plakati in avtografike.

Oblikovanje in izdelava označevalnih in reklamnih tabel ter avtografik iz raznobarvnih folij ali printanih grafik.
Velikoformatni digitalni tisk plakatov, panojev in idelava transparentov.
Izvlečna - Roll Up ali sestavljiva stojala za plakate in panoje (prodaja ali izposoja).

Kongresne, sejemske in spremljajoče dejavnosti.

Oblikovanje in izdelava vseh grafičnih in tiskanih vsebin za kongresne, sejemske ali predstavitvene dogodke.
Personalizirane tiskovine, identifikacijske kartice in ostali kongresni materiali.
Izdelava in oblikovanje interaktivnih ali statičnih digitalnih vsebin za projekcije, predavanja ali obvestila na projekcijah v dvoranah ali spletnih straneh.
Izposoja stojal za grafike za srečanja, sejme, prireditvene dogodke in konference.